Polityka prywatności

Administratorem danych przesyłanych przez formularz kontaktowy jest AP.PRO Alicja Piechowska (e-mail: gabinet@apiechowska.pl; nr telefonu 604-595-813). 

Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania i podtrzymania kontaktu na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie czyli przesłanie formularza. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Ze zgody można wycofać się przesyłając żądanie na adres e-mail administratora. Mają Państwo prawo do: ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto mają Państwo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.